• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ประสานงานทางหลวงซ่อมไฟฟ้า

เทศบาลตำบลแม่ไร่ได้ดำเนินการประสานไปยังผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่1 เชียงราย และหมวดทางหลวงแม่สาย ให้มาซ่อมบำรุงแก้ไขดวงโคมไฟสาธารณะส่องสว่างในเขตทางหลวงตลอดเส้นทาง ในเขตตำบลแม่ไร่และพื้นที่ข้างเคียง โดยระยะที่มีฝนตก พายุ ไฟส่องสว่างดับลง ขอให้ผู้ใช้เส้นทางบนทางหลวงขับขี่ยานพาหนะอย่างระมัดระวัง หมู่ที่ 1 หน้าวัดป่ากว๋าว ดับ 4 ดวง หน้าร้านขจรศักดิ์ ดับ 4ดวง หมู่ที่ 8 หน้าร้าน จิตรวัสดุ ดับ 6 ดวง หน้า ซอง 17 ดับ 1 ดวง หน้าไฟฟ้าเก่า ดับ 4 ดวง หมู่9 หน้าซอง 1 ดับ 3 ดวง หมู่ที่7 หน้าโรงเรียนสันกอง ดับ 2 ดวง หน้าตลาดสันกอง ถึง ไฟแดงสันกอง ดับ 17 ดวง รวมไฟที่ดับทั้งหมด 41 ดวง

image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง