• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน?(เผยแพร่ความรู้กฎหมายด้านการสาธารณสุขและกฎหมายท้องถิ่น)? ประจำปีงบประมาณ? พ.ศ.2565

??วันที่? 8? กันยายน? 2565? งานนิติกร? สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ไร่? #ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน?(เผยแพร่ความรู้กฎหมายด้านการสาธารณสุขและกฎหมายท้องถิ่น)? ประจำปีงบประมาณ? พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ไร่? โดยมีจ่าสิบตำรวจหญิงกฐิน? มงคลเวชวิไล? #ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่? เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว #งานนิติกร #เทศบาลตำบลแม่ไร่

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง