• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยโควิด และผู้กักตัวสัมผัสอย่างสูงพร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 11 ครอบครัว

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ สิบตำรวจหญิงกฐิน มงคลเวชวิไล ปลัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ พร้อมทีมงาน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ไร่ ปลัดสุทธิรัตน์ แสงเพ็ญจันทร์ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยโควิด และผู้กักตัวสัมผัสอย่างสูงพร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 11 ครอบครัว

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง