• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

โครงการระบบผลิตน้ำประปา POG ม.1

วันที่ 27 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายจิตร ห้วยไชย พร้อมคณะออกตรวจโครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง