• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

กองช่างดำเนินการซ่อมแซมถนน ซ.15 หมู่ที่ 2

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 กองช่างดำเนินการซ่อมแซมถนน ซอย15 บ้านสันกอง หมู่ที่ 2

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง