• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ตรวจสภาพฝายและลำเหมืองในเขตตำบลแม่ไร่

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการ ตรวจสภาพฝายและลำเหมืองในเขตตำบลแม่ไร่ ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจสอบและวางแผนปรับปรุงเพิ่มศักยภาพฝายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเจ้าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง