• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

นำข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มมาช่วยเหลือผู้กักตัว จำนวน 175 ครอบครัว

เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่พร้อมคณะนำข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มมาช่วยเหลือผู้กักตัว จำนวน 175 ครอบครัว ณ บ้านดงมะตืน หมู่ที่ 5

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง