• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ศพด.บ้านห้วยไร่ พัฒนาสภาพแวดล้อม

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร่ได้ช่วยกันพัฒนาสภาพแวดล้อมและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบภายนอกอาคารเรียน

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง