• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

นำต้นไม้ขอนไม้ที่กีดขวางทางน้ำออก

วันที่? 7? พฤศจิกายน? 2565? โดย?นายไพศาล? พรมมาลี? #นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่? นายรุ่งทิวา? อาคะปัญญา? #รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่? ได้สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการนำต้นไม้ขอนไม้ที่กีดขวางทางน้ำออกเพื่อให้ทางน้ำไหลสะดวก?และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่จะตามมา ณ? บ้านสันกองใหม่? หมู่ที่? 9

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง