• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ซ่อมแซมถนนสาธารณะ หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากซอย 17 บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 และปากซอย 3 ปากซอย 4 บ้านสันกอง หมู่ที่ 7

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง