• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ซ่อมแซมเสาไฟสัญญาณเตือน สามแยกบ้านดงมะตืน หมู่ที่ 5

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมเสาไฟสัญญาณเตือน ณ สามแยกบ้านดงมะตืน หมู่ที่ 5

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง