• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ซ่อมแซมคันลำเหมือง หมู่ที่ 7

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 โดยนายไพศาล พรมมาลี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้สั่งการให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมลำเหลือง ม.7 บ้านสันกอง

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง