• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ปรับภูมิทัศน์หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 1

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 โดยนายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายงานให้ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ไร่ ดำเนินการตัดกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากว๋าว เป็นที่เรียบร้อย

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง