• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

เทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อระบายน้ำ ม.9

วันที่ 29-30 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านสันกองใหม่ ม.9 โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อระบายน้ำเพื่อประชาชนในพื้นที่สัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง