• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ตรวจซ่อมแซมดวงโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 โดยนายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายให้ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ไร่ ตรวจซ่อมแซมดวงโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ บ้านดงมะตืน หมู่ที่ 5 จำนวน 5 จุด - ถนนสายหลัก (บริเวณก่อนถึงหน้าวัดบ้านดงมะตืน) จำนวน 2จุด - ซอย 2 (มุมโค้งบริเวณหน้าบ้านผู้ช่วยชัย) จำนวน 1จุด - ถนนทางหลวงท้องถิ่น ชรถ.111-01 (บริเวณหน้าบ้านอ้ายเจริญ) จำนวน 1จุด - ถนนทางหลวงท้องถิ่น ชรถ.111-01 (บริเวณ 3 แยกบ้านดงมะตืน-บ้านห้วยไร่) จำนวน 1จุด ตรวจซ่อมแซมดวงโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ บ้านสันกอง หมู่ที่ 7 จำนวน 1จุด - ซอย 1 (ซอยข้าง โรงเรียนบ้านสันกอง) จำนวน 1จุด ปรับปรุงแก้ไขดวงโคมหักโค่นดวงโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 3 จำนวน 1จุด - ถนนทางหลวงชนบท (บริเวณหน้าร้านค้าขายก๋วยเตี๋ยว) จำนวน 1จุด

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง