• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ตรวจเช็คซ่อมแซมดวงโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 โดยนายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายให้ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ไร่ ตรวจซ่อมแซมดวงโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 1 จำนวน 3 จุด - ซอย 9 (บริเวณหน้าบ้านนางอุ่น สุดซอย) จำนวน 2จุด - ซอย 8 (หน้าบ้านรองนายกฯ) จำนวน 1จุด ปรับปรุงขาจับยึดดวงโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 1 จำนวน 1จุด - ซอย 9 (บริเวณหน้าบ้านนางอุ่น) จำนวน 1จุด ตรวจซ่อมแซมดวงโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ บ้านสันกอง หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด - ซอย 22 (จุดที่ 1 จุดที่ 3) จำนวน 2จุด ตรวจซ่อมแซมดวงโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 3 จำนวน 4 จุด - ซอย 1 (จุดที่ 2) จำนวน 1 จุด - ซอย 3/4 จำนวน 3 จุด ปรับปรุงขาจับยึดดวงโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 3 จำนวน 1จุด - ซอย3 (บริเวณน้ำดื่มชุมชน) จำนวน 1จุด

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง