• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

รายงานผลการปฏิบัติงานของงานส่งเสริมการเกษตรในห้วงวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2565

งานส่งเสริมการเกษตรทำการดูแล บำรุงรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแปลงสาธิตหญ้าแฝก ซ่อมแซมดูแลรักษากังหันน้ำให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและลงพื้นที่ดูแลต้นดอกทองอุไรบริเวณเส้นรอบดอยบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง