• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ดำเนินการฉีดล้างท่ออุดตัน ซอย 5 หมู่ที่ 9

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยงานส่งเสริมการเกษตร และกองช่างดำเนินการฉีดล้างท่ออุดตัน และใช้รถแมคโครขุดลอกคลอง ซอย5 หมู่ที่ 9 บ้านสันกองใหม่

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง