• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

เปลี่ยนป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร่

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ทางคณะครูได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร่ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ไม้เขียนป้ายจากแม่หลวงสุริยพร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดงมะตืน

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง