• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ประชุมปรึกษาหารือผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 9

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นักวิชาการเกษตรชำนาญการได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 และผู้ใช้น้ำ

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง