• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลแม่ไร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ งานพัฒนาชุมชน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง