• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ศพด.บ้านป่าสักขวาง ร่วมสืบสานวันลอยกระทง

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ครู ศพด.บ้านป่าสักขวาง พาเด็กสืบสานวันลอยกระทง พร้อมการสอนให้เด็กๆทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง