• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ปรับพื้นที่สาธิตการปลูกหญ้าแฝก

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โดยนายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายงานให้ นักวิชาการเกษตร ดำเนินการสาธิตการปลูกหญ้าแฝก ในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง