• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ปลูกผักบริเวณรอบๆสำนักงานเทศบาล

วันที่ 16 กันยายน 2565 งานเกษตร สำนักปลัดดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกผักไฮโดรโปนิสก์บริเวณรอบเทศบาล

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง