• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ศพด.บ้านห้วยไร่ ทำแบบสำรวจความประสงค์ของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนช่วงโควิด

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านห้วยไร่ได้จัดทำแบบสำรวจความประสงค์ของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCOVID-19เป็นรายสัปดาห์ พร้อมจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันเด็ก และจัดใบงานแบบฝึกหัดให้เด็กไปทำที่บ้าน

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง