• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ออกตรวจสถานประกอบการ(กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดยนายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายให้สำนักปลัด นิติกรพร้อมด้วยนักจัดการงานทั่วไปและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกตรวจสถานประกอบการ (กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง