• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ซ่อมแซมไฟส่องสว่างสาธารณะ

วันที่ 28 เมษายน 2566 กองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟสว่างสาธารณะ ม.5 และ6

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง