• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ศพด.บ้านห้วยไร่ ทำความสะอาดเตรียมต้อนรับเปิดเทอม

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ทางคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร่ ได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคารเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปิดเรียนในวันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่จะถึงนี้

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง