• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

รถบรรทุกน้ำเติมแทงค์น้ำบริเวณเตาเผาขยะบ้านห้วยไร่ ม.6

รถบรรทุกน้ำเติมแทงค์น้ำบริเวณเตาเผาขยะบ้านห้วยไร่ ม.6

image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง