• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

กิจกรรมของงานเกษตร เทศบาลตำบลแม่ไร่

นายธีรยุทธ ขัติยะราช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำทีมเจ้าหน้าที่และพนักงาน เทศบาลตำบลแม่ไร่ เพาะเมล็ดผัก เพื่อเตรียมปลูกในช่วงฤดูหนาว และปรับพื้นที่เตรียมปลูกผักปลอดสารพิษ ผักไฮโดรโปนิกส์ และพืชสมุนไพร ทางการเกษตร ในวันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง