• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ศพด.ห้วยไร่บนเตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดเทอม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยไร่บน ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงมาตราการในการเปิดเรียน และร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่ 1 ธันวาคม 2564

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง