• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

การเปิดเรียนของ ศพด.บ้านห้วยไร่

1 ธันวาคม 2564 ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของ ศพด.บ้านห้วยไร่

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง