• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ประชุมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่ไร่ดำเนินการจัดประชุมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง การคัดเลือกโครงการ การประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ โดยมีปลัดเทศบาล เป็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ไร่

image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง