• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้สารเคมีในศัตรูพืช ม.3

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายให้นายศุกร์ ชายปันโย รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้สารเคมีในศัตรูพืช ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 บ้านป่าสักขวาง

image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง