• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ตรวจสอบกรณีการร้องเรียนการรุกล้ำลำเหมืองสาธารณะ ของหมู่ที่ 5 บ้านดงมะตื๋น

วันที่ 7 มกราคม 2565 นายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรี มอบหมายรองปลัด และนิติกร พร้อมกับผู้ใหญ่บ้าน ม. 5 ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบกรณีการร้องเรียนการรุกล้ำลำเหมืองสาธารณะ ของหมู่ที่ 5 บ้านดงมะตื๋น

image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง