• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับไฟป่า

วันที่ 26 มกราคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับไฟป่าเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง