• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสำนักงานเทศบาล

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง