• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สาธิตการปลูกหญ้าแฝกและรื้อแปลงผักเก่า

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นักวิชาการเกษตรชำนาญการพร้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สาธิตการปลูกหญ้าแฝกและรื้อแปลงผักบริเวณข้างตึกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง