• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ล้างทำความสะอาดวัดดอนมูลและพระพุทธรูป

วันที่ 8 มีนาคม 2565 โดย นายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้นำรถบรรทุกน้ำดำเนินการล้างทำความสะอาดลานวัดดอนมูลและพระพุทธรูป

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง