• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

การปลูกผักไฮโดรโปนิค

วันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยนายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ มอบหมายให้นักวิชาการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ ณ ศูนย์แม่ไร่ฟาร์ม บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ไร่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 (กิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม)

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง