• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ดำเนินการตรวจเช็คทำความสะอาดและจัดเก็บสายที่บังหน้ากล้อง CCTV

วันที่ 21 มีนาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ไร่ ดำเนินการตรวจเช็คทำความสะอาดและจัดเก็บสายที่บังหน้ากล้อง CCTV

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง