• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ดำเนินการซ้อมดับเพลิงแบบระงับเหตุก๊าซรั่วไหล

วันที่ 23 มีนาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดยหัวหน้าสำนักปลัดพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการและพนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการซ้อมดับเพลิงแบบระงับเหตุก๊าซรั่วไหล

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง