• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

นำน้ำไปเติมแทงค์น้ำบ้านห้วยไร่ หมู่ 6 เพื่อบรรเทาภัยแล้ง

วันที่? 28? มีนาคม? 2565? โดยนายจิตร? ห้วยไชย? นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่มอบหมายให้? งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย? สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ไร่? นำรถบรรทุกน้ำไปเติมแท็งน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้งบ้านห้วยไร่ ม.6 จำนวน9จุด ใช้น้ำจำนวน18000ลิตร

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง