• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ปรับปรุงซ่อมแซมไฟกิ่งชำรุดบ้านป่าสักขวาง ม.3 จำนวน 5 จุด

วันที่ 28 มีนาคม 2565 โดยนายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะชำรุด(ไฟกิ่ง) บ้านป่าสักขวาง หมู่ 3 จำนวน 5 จุด

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง