• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ดำเนินการติดตั้งธงแดงตามจุดที่มีความเสี่ยงอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย

วันที่ 5 เมษายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการติดตั้งธงแดงเพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง