• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

กิจกรรมวันสงกรานต์&ปีใหม่ไข่แดง

วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยไร่บน จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น (ขนมเตปุ) และกิจกรรมวันสงกรานต์&ปีใหม่ไข่แดง

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง