• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ศพด.บ้านห้วยไร่ ได้จัดประชุมผู้ปกครองเด็กประจำปีการศึกษา 2564

12/4/65 ศพด.บ้านห้วยไร่ ได้จัดประชุมผู้ปกครองเด็กประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้ผู้ปกครองมารับสมุดรายงานประจำตัว แฟ้มสะสมผลงาน พร้อมรับเงินออมทรัพย์ของเด็กๆ พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ผ่านมา เพื่อจะนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาหน้าต่อไป

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง