• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ทำความสะอาดศาลาอเนกประสงค์ บ้านสันกอง ม.2

วันที่ 12 เมษายน 2565 นายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ทำความสะอาดศาลาเอนกประสงค์ ตามคำร้องขอของผู้ใหญ่บ้าน ม.2

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง