• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

นำน้ำไปเติมแทงค์น้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร่บน ม.6

วันที่ 21 เมษายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้นำรถบรรทุกน้ำไปเติมแทงค์น้ำที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร่บน หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด ใช้น้ำจำนวน 6,000 ลิตร

image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง