• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

่ร่วมปิดด่านตรวจชุมชนของฝ่ายปกครองตำบลแม่ไร่

วันที่? 17? เมษายน? 2565? เวลา? 19.45 น.?เทศบาลตำบลแม่ไร่? โดยนายคำนวน? ก๋องคำ? นิติกรชำนาญการ? พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย? #ได้ร่วมปิดด่านตรวจชุมชนของฝ่ายปกครองตำบลแม่ไร่? ณ? ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน? บ้านสันกอง? หมู่? 7? ร่วมกับชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ไร่? ชรบ.อปพร.อสตร.? และอสม. โดยได้รับการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจจากท่านปลัดสุทธิรัตน์ แสงเพ็ญจันทร์ ปลัดอำเภอประจำตำบลแม่ไร่? ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ทั่วไปปกติและบรรลุตามเป้าหมาย

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง