• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์และวันเทศบาล

วันที่ 25 เมษายน 2565 พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคนร่วมกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการขอขมาและสืบสานประเพณีของไทย

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง