• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

คณะทำงานวิจัยชุมชนเทศบาลตำบลแม่ไร่ร่วมกันบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลและทำแผนที่ทุนความคิด

วันที่ 21 เมษายน 2565 คณะทำงานวิจัยชุมชน นักวิชาการเกษตร นักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันช่วยดำเนินการลงข้อมูล ชุมชน เพื่อเตรียมสรุปงานโดยจะมีทีม เครือข่ายตำบลสุขภาวะเทศบาลตำบลสถานมาให้คำแนะนำ

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง