• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

นำรถบรรทุกน้ำไปเติมแทงค์น้ำที่สำนักสงฆ์บ่อน้ำทิพย์ บ้านห้วยไร่ ม.6

วันที่ 24 เมษายน 2565 โดยนายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำไปเติมแทงค์น้ำ ณ บริเวณสำนักสงฆ์บ่อน้ำทิพย์ บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6

image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง