• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

รถบรรทุกน้ำเติมแทงค์น้ำบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6

วันที่ 26 เมษายน 2565 โดย นายจิตร ห้วยไชย มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำรถบรรทุกน้ำไปเติมแทงค์น้ำบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 จำนวน 6 จุด ใช้น้ำจำนวน 12,000 ลิตร

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง