• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

เตรียมวันฉัตรมงคล

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้จัดเตรียมสถานที่เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง