• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนบ้านสันกอง หมู่ที่ 7

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น.โดยนายจิตร ห้วยไชย ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำไปล้างทำความสะอาดถนนบ้านสันกอง หมู่ที่ 7

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง