• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ดาวน์โหลด 27/06/2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ดาวน์โหลด 24/06/2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 23/06/2022
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด 02/06/2022
คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2565 ดาวน์โหลด 09/04/2022
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 7 วันอันตราย(โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2565) ดาวน์โหลด 09/04/2022
ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลด 28/03/2022
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและต่อเติมขอบถนนไหล่ทาง บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 ซอย 14 ตำบลแม่ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 14/03/2022
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 05/03/2022
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด 01/03/2022
ประกาศการใช้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด 16/02/2022
คำสั่งจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด 16/02/2022
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด 16/02/2022
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่องห้ามการเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิดโดยเโดยเด็ดขาด 60 วันปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด 07/02/2022
ประกาศบัญชีกำหนดราคาทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 ดาวน์โหลด 04/02/2022
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 ดาวน์โหลด 04/02/2022
ประกาศผลการสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานจ้าง 2565 ดาวน์โหลด 25/01/2022
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลด 21/01/2022
แผ่นพับรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ดาวน์โหลด 02/12/2021
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ดาวน์โหลด 01/12/2021
12

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง