• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมดาวน์โหลด 07/03/2023
กิจกรรม การฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย NO GIFT POLICY เพื่อนำไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรความโปร่งใสดาวน์โหลด 06/03/2023
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนดาวน์โหลด 01/03/2023
รายละเอีดคุรลักษณะเฉพาะโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV System จำนน ๑๖ ตัว บ้านป่ากว่าว บ้านสันกองและบ้านดอนชัย หมู่ที่ 1,7,8 เทศบาลตำบลแม่ไร่ดาวน์โหลด 28/02/2023
ประกาศประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV System)ดาวน์โหลด 27/02/2023
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญดาวน์โหลด 16/02/2023
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 8 บ้านดอนชัยดาวน์โหลด 13/02/2023
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดดาวน์โหลด 03/02/2023
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม ซอย 15 หมู่ที่ 2 บ้านสันกอง ตำบลแม่ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวน์โหลด 23/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัยดาวน์โหลด 11/01/2023
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างดาวน์โหลด 11/01/2023
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566ดาวน์โหลด 27/12/2022
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565ดาวน์โหลด 26/12/2022
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคำสั่งใช้ อปพร.66ดาวน์โหลด 20/12/2022
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2566ดาวน์โหลด 19/12/2022
ประกาศเรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ดาวน์โหลด 26/10/2022
ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ดาวน์โหลด 17/10/2022
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565ดาวน์โหลด 08/10/2022
คำสั่งจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565ดาวน์โหลด 08/10/2022
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนดาวน์โหลด 08/10/2022
12

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง