• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ดาวน์โหลด 21/05/2024
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนเมษายน 2567ดาวน์โหลด 03/05/2024
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.1110-01ดาวน์โหลด 19/04/2024
แบบ บก.01 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 ซอย 11 หมู่ที่ 5 บ้านดงมะตืนดาวน์โหลด 19/04/2024
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 ซอย 11 หมู่ที่ 5 บ้านดงมะตืนดาวน์โหลด 19/04/2024
แบบ บก.01 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงท้องถิ่น ชร. ถ 111-01ดาวน์โหลด 19/04/2024
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567ดาวน์โหลด 29/03/2024
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ดาวน์โหลด 28/03/2024
ประกาศ No Gift Policy 2567ดาวน์โหลด 24/03/2024
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ดาวน์โหลด 20/03/2024
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ดาวน์โหลด 19/03/2024
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 2ดาวน์โหลด 15/03/2024
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ดาวน์โหลด 29/02/2024
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 1ดาวน์โหลด 25/02/2024
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567ดาวน์โหลด 29/01/2024
ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดาวน์โหลด 11/01/2024
กฎบัตรงานตรวจสอบดาวน์โหลด 11/01/2024
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหารและเลือกสรรในการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างดาวน์โหลด 22/12/2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเช้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ไร่ดาวน์โหลด 18/12/2023
ประกาศ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2567ดาวน์โหลด 12/12/2023
12345

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง