• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
  1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่
ชื่อเรื่องไฟล์เวลาเพิ่ม
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567ดาวน์โหลด 29/11/2023
รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ดาวน์โหลด 24/11/2023
ประกาศประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐดาวน์โหลด 18/10/2023
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 26ดาวน์โหลด 17/10/2023
ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2567ดาวน์โหลด 11/10/2023
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ดาวน์โหลด 06/10/2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 25ดาวน์โหลด 06/10/2023
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ดาวน์โหลด 06/10/2023
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ดาวน์โหลด 05/10/2023
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01ดาวน์โหลด 22/09/2023
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพดาวน์โหลด 22/09/2023
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดท่อเหลี่ยม ซอย 15 หมู่ที่ 2 บ้านสันกองดาวน์โหลด 22/09/2023
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายต้นมะขามดาวน์โหลด 22/09/2023
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ฝายต้นมะขามหมู่ที่ 7ดาวน์โหลด 22/09/2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 24ดาวน์โหลด 21/09/2023
แบบรูปรายการละเอียดถนน คสล. ซอย9 หมู่ 1ดาวน์โหลด 14/09/2023
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหรือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ซอย 9 บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 1ดาวน์โหลด 11/09/2023
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างดาวน์โหลด 11/09/2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 23ดาวน์โหลด 05/09/2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 22ดาวน์โหลด 18/08/2023
1234

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง